Konsulenthjælp

Når du bestiller konsulenthjælp aftaler vi telefonisk et tidspunkt, hvor jeg besøger dig og din hund. Besøget tager typisk 1 ½ – 2 timer, hvor du fortæller om dine udfordringer med hunden. Vi gennemgår sammen de ting, jeg med min erfaring ved, der er relevante for at få en hund til at fungere optimalt i en travl hverdag. Jeg giver dig værktøjer og de brugsanvisninger der skal til, så du kan påbegynde adfærdsændringen hos din hund. Du får også nogle beskrivelser af de forskellige emner vi har talt om, inden jeg går igen. Efterfølgende er du velkommen til at ringe eller skrive hvis du har brug for at få noget repeteret eller har tillægsspørgsmål.

Ingen tilgængelig beskrivelse.

Konsulenthjælp 500,- kr. pr. påbegyndte halve time (inkl. moms)
Evt. broafgift lægges oveni prisen, og ved 50 km. og derover tillægges  transportudgifter. Der afregnes kontant efter hvert besøg.